جابه جایی وسایل سنگین بسته بندی لوازم سنگین موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. اسباب کشی منزل با استرس و نگرانی شکستن و آسیب دیدن لوازم همراه است. برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف شکستنی باید آن ها را در جعبه و کارتن بسته بندی کرد. […]